Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bảo vệ - Thực vật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SẢN XUẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

15/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

15/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH PHÂN BÓN - THUỐC BVTV Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

15/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

15/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KĨ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

22/11/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

22/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kỹ sư nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

24/11/2021

Nhà ứng tuyển: công ty tnhh đức thành Tỉnh Tây Ninh

24/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/03/2021

Nhà ứng tuyển: HTX NN MÃNG CẦU THẠNH TÂN Tỉnh Tây Ninh

22/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH