Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tiếng Anh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên nhuộm da Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

09/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

09/01/2024

30/01/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

30/11/2022

Nhà ứng tuyển: GVTA Tỉnh Tây Ninh

30/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo Viên Tiếng Anh Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

10/05/2022

Nhà ứng tuyển: Trung tâm Anh Ngữ Tài Năng Tỉnh Tây Ninh

10/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV PHIÊN DỊCH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

29/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH DỆT SỢI CONTINENTAL Tỉnh Tây Ninh

29/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

25/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH QL FARMS Tỉnh Tây Ninh

25/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH