Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh doanh Quốc tế

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐÓC KINH DOANH Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

11/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH CHANG JIANG PRINTING (VIỆT NAM) Tỉnh Tây Ninh

11/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

25/12/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH GENIE CANDLE MFG Tỉnh Tây Ninh

25/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH QUẢN LÝ KINH DOANH Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

25/12/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH GENIE CANDLE MFG Tỉnh Tây Ninh

25/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

20/12/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH TENGLONG TEXTILE VIỆT NAM Tỉnh Tây Ninh

20/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên kế hoạch Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/09/2020

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Can Sports Việt Nam Tỉnh Tây Ninh

18/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH