Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên pha chế đơn giản va phục vụ nhà hàng Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

01/04/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

01/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ KHÁCH SẠN (KHÁCH SẠN QUYÊN) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

23/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TIẾP TÂN KHÁCH SẠN (KHÁCH SẠN QUYÊN) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

23/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHẢO NON Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

08/06/2022

Nhà ứng tuyển: NHÀ HÀNG KU BO Tỉnh Tây Ninh

08/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

07/06/2022

Nhà ứng tuyển: NHÀ HÀNG KU BO Tỉnh Tây Ninh

07/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên lễ tân Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

29/04/2022

Nhà ứng tuyển: Khách sạn Quyên Tỉnh Tây Ninh

29/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV SOÁT VÉ Lương: 280.000 Số lượng: 10

10/01/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY CP MẶT TRỜI TÂY NINH (CHI NHÁNH SUN WORLD TN) Tỉnh Tây Ninh

10/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH