Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán doanh nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN GIA - Chuyên gia chủ quản kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/02/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP FEDERAL BAY Tỉnh Tây Ninh

20/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ chuyên gia kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/02/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH POULI VIỆT NAM Tỉnh Tây Ninh

17/02/2024

01/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động kỹ thuật-Kế toán Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

05/02/2024

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Dệt Sợi Louvre Tỉnh Tây Ninh

05/02/2024

26/02/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động kỹ thuật-Kế toán Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

12/01/2024

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Continental (Tân Châu) Tỉnh Tây Ninh

12/01/2024

28/01/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP (CTY TNHH TRƯỜNG HƯNG) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

14/07/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH TRƯỜNG HƯNG Tỉnh Tây Ninh

14/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/02/2023

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH TRINITY VIETNAM Tỉnh Tây Ninh

22/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

20/02/2023

Nhà ứng tuyển: HTX THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ PHAN Tỉnh Tây Ninh

20/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/07/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Trường Hưng Tỉnh Tây Ninh

15/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán thuế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/02/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH MINH TOÀN TÂY NINH Tỉnh Tây Ninh

10/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/02/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH MINH TOÀN TÂY NINH Tỉnh Tây Ninh

10/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kế toán thanh toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/02/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY CP DỆT HẠNH PHÚC (HAPPYTEX) Tỉnh Tây Ninh

09/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/12/2021

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH DỆT ZT (TRUNG THÁI) Tỉnh Tây Ninh

10/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH SAILUN Tỉnh Tây Ninh

29/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV THỐNG KÊ, QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

28/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH NPP POWER VN Tỉnh Tây Ninh

28/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV THỐNG KÊ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/06/2021

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Da Đức Tín Tỉnh Tây Ninh

29/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH