Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bưu chính viễn thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên quản lý địa bàn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 40

23/06/2022

Nhà ứng tuyển: VNPT TÂY NINH Tỉnh Tây Ninh

23/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/03/2021

Nhà ứng tuyển: Cty TNHH dây cáp điện ICF VN Tỉnh Tây Ninh

17/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tổng đài Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

05/01/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

05/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH