Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thiết kế/Mỹ thuật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THẾ KẾ HÀNG GỖ NỘI THẤT Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

29/11/2022

Nhà ứng tuyển: THIẾT KẾ HÀNG GỖ Thành Phố Hồ Chí Minh

29/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/11/2022

Nhà ứng tuyển: HÙNG DUY Tỉnh Tây Ninh

22/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: 7.500.000 Số lượng: 1

16/11/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

16/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH