Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thiết kế/Mỹ thuật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng thiết kế Lương: 21.341.000 Số lượng: 1

04/04/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH DỆT MAY HOA SEN Tỉnh Tây Ninh

04/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN GIA IE Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

22/03/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH COLLTEX (VN) Tỉnh Tây Ninh

22/03/2024

06/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN GIA IE Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

06/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH COLLTEX (VN) Tỉnh Tây Ninh

06/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên Gia Thiết Kế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/12/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

26/12/2023

23/01/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám đốc điều hành (Chức danh công việc: Giám đốc sản xuất) Lương: 25.000.000 Số lượng: 1

22/12/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

22/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THẾ KẾ HÀNG GỖ NỘI THẤT Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

29/11/2022

Nhà ứng tuyển: THIẾT KẾ HÀNG GỖ Thành Phố Hồ Chí Minh

29/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/11/2022

Nhà ứng tuyển: HÙNG DUY Tỉnh Tây Ninh

22/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: 7.500.000 Số lượng: 1

16/11/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

16/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH