Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện tử-Viễn thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VẬN HÀNH KHAI THÁC - ỨNG CỨU THÔNG TIN Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

08/08/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNNHH XÂY LẮP VIỄN THÔNG SAO PHƯƠNG NAM Tỉnh Tây Ninh

08/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VIỄN THÔNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 3

03/01/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

03/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

19/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

19/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát kênh phân phối Lương: 15.000.000 Số lượng: 3

04/11/2022

Nhà ứng tuyển: TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP- VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL TÂY NINH Tỉnh Tây Ninh

04/11/2022

15/11/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên Công nghệ thông tin Lương: 15.000.000 Số lượng: 3

04/11/2022

Nhà ứng tuyển: TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP- VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL TÂY NINH Tỉnh Tây Ninh

04/11/2022

15/11/2022

DANH MỤC NGÀNH