Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Vận tải/Lái xe

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Logictics Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

30/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH XIN ÁO VIỆT NAM Tỉnh Tây Ninh

30/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 10

31/10/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

31/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên vận hành máy nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/05/2023

Nhà ứng tuyển: TRANG TRẠI BÒ SỬA Tỉnh Tây Ninh

24/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LÁI XE ( TAXI LONG SƠN) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

05/04/2023

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH DV Vận Tải Long Sơn Tỉnh Tây Ninh

05/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 02 NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH ( TAXI LONG SƠN ) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/04/2023

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH DV Vận Tải Long Sơn Tỉnh Tây Ninh

05/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 10 TÀI XẾ XE NÂNG Lương: 9.000.000 Số lượng: 10

27/02/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

27/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên điều hành trạm Lương: 10.000.000 Số lượng: 3

30/07/2022

Nhà ứng tuyển: Đồng Phước Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh

30/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế toán Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

30/07/2022

Nhà ứng tuyển: Đồng Phước Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh

30/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên trung chuyển Lương: 7.000.000 Số lượng: 10

30/07/2022

Nhà ứng tuyển: Đồng Phước Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh

30/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên lái xe chất lượng cao Limousine, 29 chỗ Lương: 10.000.000 Số lượng: 10

30/07/2022

Nhà ứng tuyển: Đồng Phước Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh

30/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán vé Lương: 7.000.000 Số lượng: 10

30/07/2022

Nhà ứng tuyển: Đồng Phước Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh

30/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Tổng đài Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

30/07/2022

Nhà ứng tuyển: Đồng Phước Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh

30/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tổ chức – nhân sự Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

30/07/2022

Nhà ứng tuyển: Đồng Phước Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh

30/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài xế xe tải Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

26/04/2022

Nhà ứng tuyển: Cty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen-Chi nhánh tỉnh Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh

26/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LÁI XE TAXI Lương: 5.000.000 Số lượng: 30

17/03/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

17/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ XE NÂNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/11/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH HAO JION VN Tỉnh Tây Ninh

05/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên lái máy Lương: 7.000.000 Số lượng: 6

20/04/2021

Nhà ứng tuyển: Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa Tỉnh Tây Ninh

20/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN BỐC XẾP Lương: 6.800.000 Số lượng: 3

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: Công ty CP DỆT MAY THÀNH THÀNH CÔNG Tỉnh Tây Ninh

15/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: cong ty tnhh THÔNG ĐẠI PHÁT Tỉnh Tây Ninh

15/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên lái xe Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

11/03/2021

Nhà ứng tuyển: Cty TNHH DV VT Long Sơn Tỉnh Tây Ninh

11/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên lái máy cày, máy kéo Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

25/02/2021

Nhà ứng tuyển: Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa Tỉnh Tây Ninh

25/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên lái cẩu trục Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/02/2021

Nhà ứng tuyển: Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa Tỉnh Tây Ninh

25/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài xế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/01/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

20/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ tài xế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

05/01/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

05/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài xế xe nâng Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

22/12/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

22/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH