Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện-Điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật thiết bị sản phẩm giấy Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

11/01/2024

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Ningbo Changya Plastic Tỉnh Tây Ninh

11/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhà quản lý ( Chức danh : Chủ tịch công ty) Lương: 11.000.000 Số lượng: 01

06/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SUREPHON (VIỆT NAM) Tỉnh Tây Ninh

06/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động kỹ thuật ( chức danh : Nhân viên kỹ thuật sản xuất tụ điện) Lương: 11.000.000 Số lượng: 02

06/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SUREPHON (VIỆT NAM) Tỉnh Tây Ninh

06/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG KỸ THUẬT NHÂN VIÊN BẢO TRÌ MÁY Lương: 11.000.000 Số lượng: 1

06/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH COLLTEX (VN) Tỉnh Tây Ninh

06/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

05/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

02/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo trì điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/11/2023

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Ningbo Changya Plastic Tỉnh Tây Ninh

30/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 02 NV BẢO TRÌ ĐIỆN (CTY TNHH HOA NHÀI) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/06/2023

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH MTV XNK HOA NHÀI Tỉnh Tây Ninh

05/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bảo trì điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/02/2023

Nhà ứng tuyển: công ty TNHH LOUVRE Tỉnh Tây Ninh

13/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên vận hành và bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/02/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

09/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 200

08/07/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty cổ phần thực phẩm Richy Việt Nam Tỉnh Tây Ninh

08/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

24/01/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY CP SORBITOL PHÁP - VIỆT Tỉnh Tây Ninh

24/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV QUẢN LÝ TÒA NHÀ KIÊM KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/12/2021

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẢO VIỆT Tỉnh Tây Ninh

24/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/06/2021

Nhà ứng tuyển: Cty TNHH phát triển khu công nghiệp TMTC Tỉnh Tây Ninh

08/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT SẢN XUẤT Lương: 14.000.000 Số lượng: 1

07/06/2021

Nhà ứng tuyển: Công Ty TNHH Công Nghiệp NR Tỉnh Tây Ninh

07/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bảo trì điện- tự động Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

20/04/2021

Nhà ứng tuyển: Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa Tỉnh Tây Ninh

20/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

22/02/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

22/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH