Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 07 NHÂN VIÊN RAU - SALAD Lương: 8.500.000 Số lượng: 7

20/02/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG Z70 Tỉnh Tây Ninh

20/02/2023

20/04/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 07 NHÂN VIÊN BẾP ĐỨNG THỚT Lương: 9.000.000 Số lượng: 7

20/02/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG Z70 Tỉnh Tây Ninh

20/02/2023

20/04/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 10 BẾP CHẢO ( CHẢO CHÍNH - CHẢO CHIÊN) Lương: 10.000.000 Số lượng: 10

20/02/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG Z70 Tỉnh Tây Ninh

20/02/2023

20/04/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 02 BẾP PHÓ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/02/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG Z70 Tỉnh Tây Ninh

20/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẾP TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/02/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG Z70 Tỉnh Tây Ninh

20/02/2023

20/04/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ phục vụ Lương: 4.500.000 Số lượng: 02

16/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

16/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tuyển nv các vị trí Bếp, phụ bếp, phục vụ, thu ngân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

26/04/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty CP Bà Đen Farm Tỉnh Tây Ninh

26/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV PHỤ BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/03/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH HAILIDE (VIỆT NAM) Tỉnh Tây Ninh

22/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẾP CHÍNH Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

28/02/2022

Nhà ứng tuyển: CF CÁ KOI Tỉnh Tây Ninh

28/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 80

28/02/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỔNG VÀNG (GOLDEN GATE) Tỉnh Tây Ninh

28/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV PHỤ BẾP Lương: 300.000 Số lượng: 5

10/01/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY CP MẶT TRỜI TÂY NINH (CHI NHÁNH SUN WORLD TN) Tỉnh Tây Ninh

10/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẦU BẾP KIÊM TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY HIMILE VIỆT NAM Tỉnh Tây Ninh

28/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên pha chế Lương: 005 Số lượng: 1

08/06/2021

Nhà ứng tuyển: Quán ăn Á Âu Tỉnh Tây Ninh

08/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bốc xếp bia, rượu Lương: 6.000.000 Số lượng: 4

14/05/2021

Nhà ứng tuyển: Doanh nghiệp Tư nhân Hồng Vũ Tỉnh Tây Ninh

14/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phụ việc bếp ăn công nghiệp Lương: 9.000.000 Số lượng: 5

12/05/2021

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Life Bridge Việt Nam Tỉnh Tây Ninh

12/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ giúp việc nhà Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

26/02/2021

Nhà ứng tuyển: nhà riêng Tỉnh Tây Ninh

26/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH