Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Cơ khí/Cơ điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT (CÔNG TY TNHH ĐIỀU INTERSNACK VIỆT NAM) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 150

22/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

22/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ (CÔNG TY TNHH ĐIỀU INTERSNACK VIỆT NAM) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

22/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

22/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KHO BẢO TRÌ (CÔNG TY TNHH ĐIỀU INTERSNACK VIỆT NAM) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

22/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔ TRƯỞNG BẢO TRÌ (CÔNG TY TNHH ĐIỀU INTERSNACK VIỆT NAM) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

22/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT SẢN XUẤT (CÔNG TY TNHH ĐIỀU INTERSNACK VIỆT NAM) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

22/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT BẢO TRÌ (CÔNG TY TNHH ĐIỀU INTERSNACK VIỆT NAM) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

22/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 10 NHÂN VIÊN BÀO TRÌ, NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG( CÔNG TY TNHH ĐIỀU INTERSNACK VIỆT NAM) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

14/07/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

14/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 20 NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CƠ KHÍ/VẬN HÀNH (CÔNG TY CP THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

14/07/2023

Nhà ứng tuyển: Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa Tỉnh Tây Ninh

14/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 30 KỸ THUẬT VIÊN BẢO TRÌ CƠ/ ĐIỆN (CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

14/07/2023

Nhà ứng tuyển: công ty cp sợi thế kỷ Tỉnh Tây Ninh

14/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 30 NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CƠ KHÍ - ĐIỆN CÔNG NGHIỆP ( CTY TNHH TRƯỜNG HƯNG) Lương: 7.500.000 Số lượng: 30

23/06/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH TRƯỜNG HƯNG Tỉnh Tây Ninh

23/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên sửa chữa, bào trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/05/2023

Nhà ứng tuyển: TRANG TRẠI BÒ SỬA Tỉnh Tây Ninh

24/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN (Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/04/2023

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh Tỉnh Tây Ninh

26/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật lên Trục, sửa chữa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

13/02/2023

Nhà ứng tuyển: công ty TNHH Tenlong Textile VN Tỉnh Tây Ninh

13/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN BẢO TRÌ Lương: 9.300.000 Số lượng: 15

06/02/2023

Nhà ứng tuyển: NHÀ MÁY XI MĂNG TÂY NINH Tỉnh Tây Ninh

06/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CƠ KHÍ Lương: 7.500.000 Số lượng: 1

26/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

26/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN XAY XÁT LÚA GẠO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

22/11/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

22/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT DỊCH VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

13/09/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

13/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bảo trì máy may Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/08/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH MTV Pyungan Việt Nam Tỉnh Tây Ninh

30/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên cơ khí Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/08/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH bất động sản Trần Thái Tỉnh Tây Ninh

29/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

15/08/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Hòa Bình Minh Tỉnh Tây Ninh

15/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phụ trách kho vật tư Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/07/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Trường Hưng Tỉnh Tây Ninh

15/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên bảo trì, cơ khí Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

15/07/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Trường Hưng Tỉnh Tây Ninh

15/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

04/07/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Billion Industrial Việt Nam Tỉnh Tây Ninh

04/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo trì thiết bị điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/03/2022

Nhà ứng tuyển: Công Ty TNHH MTV Cường Yến Tỉnh Tây Ninh

29/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ BÁN HÀNG Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

29/03/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH SMC Corporation (Việt Nam) Tỉnh Tây Ninh

29/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ thợ hàn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

25/02/2022

Nhà ứng tuyển: cơ sở sx kinh doanh Thanh Hải Tỉnh Tây Ninh

25/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN Lương: 7.000.000 Số lượng: 10

21/02/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY MTV PET QUỐC TẾ Tỉnh Tây Ninh

21/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ tổ trưởng đào tạo đứng máy Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/02/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH DỆT HONGDA Tỉnh Tây Ninh

09/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/02/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH DỆT HONGDA Tỉnh Tây Ninh

09/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ chuyên viên cơ khí Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/01/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY CP SORBITOL PHÁP - VIỆT Tỉnh Tây Ninh

24/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH