Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Cơ khí/Cơ điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật xưởng sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

17/04/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH HIMILE (VIỆT NAM) Tỉnh Tây Ninh

17/04/2024

02/05/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bảo trì điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/04/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH TÂN NHIÊN Thị xã Hòa Thành

15/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC BỘ PHẬN CHẤT LƯỢNG Lương: 9.000.000 Số lượng: 01

15/04/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HOA THÁC (VIỆT NAM) Tỉnh Tây Ninh

15/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

12/04/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TSUNAMI Tỉnh Tây Ninh

12/04/2024

30/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Lương: 12.000.000 Số lượng: 01

12/04/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TSUNAMI Tỉnh Tây Ninh

12/04/2024

30/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ HÀN, SỮA SỮA CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

08/04/2024

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Tapioca Việt Nam Tỉnh Tây Ninh

08/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 04

05/04/2024

Nhà ứng tuyển: Công ty cổ phần Khoai mì Tây Ninh Thành phố Tây Ninh

05/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật cơ điện Lương: 21.341.000 Số lượng: 1

04/04/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH DỆT MAY HOA SEN Tỉnh Tây Ninh

04/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động kỹ thuật (Chức danh: Nhân viên kỹ thuật sản xuất) Lương: 11.000.000 Số lượng: 3

02/04/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH MTV SPEED SINKWARE (VN) Tỉnh Tây Ninh

02/04/2024

16/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động kỹ thuật - Kỹ thuật viên xi mạ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

29/03/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DER JINH (VN) Tỉnh Tây Ninh

29/03/2024

17/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VẬN HÀNH THIẾT BỊ MÁY MÓC Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

23/03/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH CHANG JIANG PRINTING (VIỆT NAM) Tỉnh Tây Ninh

23/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG KỸ THUẬT, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Lương: 15.000.000 Số lượng: 3

19/03/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH VIETTA INDUSTRIES VN Tỉnh Tây Ninh

19/03/2024

09/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC XƯỞNG Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

14/03/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH VIETNAM MLS HOLDINGS Tỉnh Tây Ninh

14/03/2024

01/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC BỘ PHẬN BÁN HÀNG Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

14/03/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH VIETNAM MLS HOLDINGS Tỉnh Tây Ninh

14/03/2024

01/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO TRÌ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

14/03/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

14/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật thiết bị Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

08/03/2024

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Ningbo Changya Plastic Tỉnh Tây Ninh

08/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT XƯỞNG ĐÚC Lương: 11.000.000 Số lượng: 01

07/03/2024

Nhà ứng tuyển: Công Ty TNHH Công Cụ Xinke (Việt Nam) Tỉnh Tây Ninh

07/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT XƯỞNG DẬP Lương: 11.000.000 Số lượng: 01

07/03/2024

Nhà ứng tuyển: Công Ty TNHH Công Cụ Xinke (Việt Nam) Tỉnh Tây Ninh

07/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUÂT Lương: 8.000.000 Số lượng: 4

06/03/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP COPPER XINGDA Tỉnh Tây Ninh

06/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên làm khuôn mẫu Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

05/03/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH KENRIES INTERNATIONAL Tỉnh Tây Ninh

05/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Khai phát Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

05/03/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH KENRIES INTERNATIONAL Tỉnh Tây Ninh

05/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Nghiệp vụ Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

05/03/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH KENRIES INTERNATIONAL Tỉnh Tây Ninh

05/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Kiểm nghiệm Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

05/03/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH KENRIES INTERNATIONAL Tỉnh Tây Ninh

05/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên làm mẫu hàng hóa Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

05/03/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH KENRIES INTERNATIONAL Tỉnh Tây Ninh

05/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG KỸ THUẬT Lương: 5.500.000 Số lượng: 7

04/03/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH NPP POWER ( VIỆT NAM) Tỉnh Tây Ninh

04/03/2024

19/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Lương: 4.707.000 Số lượng: 01

01/03/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH MTV PANGLORY Tỉnh Tây Ninh

01/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Lương: 4.707.000 Số lượng: 01

01/03/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH MTV PANGLORY Tỉnh Tây Ninh

01/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Lương: 4.707.000 Số lượng: 01

01/03/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH MTV PANGLORY Tỉnh Tây Ninh

01/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG KỸ THUẬT (NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SẢN XUẤ) Lương: 20.000.000 Số lượng: 02

01/03/2024

Nhà ứng tuyển: Công Ty TNHH Công Nghiệp LDL Việt Nam Tỉnh Tây Ninh

01/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT) Lương: 20.000.000 Số lượng: 01

01/03/2024

Nhà ứng tuyển: Công Ty TNHH Công Nghiệp LDL Việt Nam Tỉnh Tây Ninh

01/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH