Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Hàn ngữ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ XƯỞNG Lương: 45.000.000 Số lượng: 1

18/06/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY CỔ PHẦN TKG TAEKWANG MỘC BÀI Tỉnh Tây Ninh

18/06/2024

08/07/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG KỶ THUẬT Lương: 24.200.000 Số lượng: 1

14/03/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH JEWELPARK-VINA Tỉnh Tây Ninh

14/03/2024

01/05/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG KỶ THUẬT Lương: 24.200.000 Số lượng: 1

14/03/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH JEWELPARK-VINA Tỉnh Tây Ninh

14/03/2024

01/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THÔNG DỊCH TIẾNG HÀN ( CTY TKG TAEWANG MỘC BÀI) Lương: 19.000.000 Số lượng: 1

23/03/2023

Nhà ứng tuyển: TKG TAEKWANG MỘC BÀI - VNMB Tỉnh Tây Ninh

23/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 1 nữ thông dịch viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/08/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH MIHWA VINALIVING Tỉnh Tây Ninh

30/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/02/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNH HC RUBBER TECH Tỉnh Tây Ninh

14/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ thông dịch viên tiếng Hàn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/06/2021

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH B.HEIM VINA Tỉnh Tây Ninh

09/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH