Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nông/Lâm/Ngư nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp (Lương khởi điểm 10tr - 20tr) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

03/11/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH QUỲNH PHÁT HÀO Tỉnh Tây Ninh

03/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN CƠ ĐIỆN - CÔNG TY CHĂN NUÔI VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SÀI GÒN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/10/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

12/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 12.000.000 Số lượng: 200

24/11/2022

Nhà ứng tuyển: CN Thành Phố Hồ Chí Minh

24/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 9.000.000 Số lượng: 500

24/11/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

24/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

15/07/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty Yến Sào Yến Loan Tỉnh Tây Ninh

15/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên chế biến yến sào Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

15/07/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty Yến Sào Yến Loan Tỉnh Tây Ninh

15/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo trì bộ phận ép Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/07/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty PTS UNION VN Tỉnh Tây Ninh

14/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THƯ KÝ BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

13/07/2022

Nhà ứng tuyển: Công Ty TNHH SX -XD Đỉnh Tâm Tỉnh Tây Ninh

13/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Kinh Doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

08/07/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Pháp Lý Bất Động Sản Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh

08/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên chăm sóc khách hàng + điều phối Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/07/2022

Nhà ứng tuyển: CN Công ty TNHH Cao Phong tại Tây Ninh (Siêu thị Điện máy Chợ Lớn) Tỉnh Tây Ninh

08/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân chuyển sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 200

08/07/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty cổ phần thực phẩm Richy Việt Nam Tỉnh Tây Ninh

08/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân vận hành máy Lương: Thỏa thuận Số lượng: 200

08/07/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty cổ phần thực phẩm Richy Việt Nam Tỉnh Tây Ninh

08/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

06/07/2022

Nhà ứng tuyển: Cơ sở sàn xuất chao Hiệp Lợi Tỉnh Tây Ninh

06/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

06/07/2022

Nhà ứng tuyển: Tuấn Sports Tỉnh Tây Ninh

06/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kĩ thuật - bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/07/2022

Nhà ứng tuyển: Tuấn Sports Tỉnh Tây Ninh

06/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bốc xếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

06/07/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

06/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

06/07/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Yakult Việt Nam chi nhánh Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh

06/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên quảng bá Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

06/07/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Phú Nông Tỉnh Tây Ninh

06/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

20/06/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH MTV Tân Phúc Phụng Tỉnh Tây Ninh

20/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/06/2022

Nhà ứng tuyển: TRANG TRẠI BÒ SỬA TÂY NINH Tỉnh Tây Ninh

07/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/04/2021

Nhà ứng tuyển: Cty TNHH Đông Tây Tỉnh Tây Ninh

14/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔ TRƯỞNG CANH TÁC Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

28/12/2020

Nhà ứng tuyển: Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa Tỉnh Tây Ninh

28/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHÁT TRIỄN NGUYÊN LIỆU Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

28/12/2020

Nhà ứng tuyển: Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa Tỉnh Tây Ninh

28/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH