Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tài chính ngân hàng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên Khách hàng DN Lương: 10.000.000 Số lượng: 3

30/11/2022

Nhà ứng tuyển: NGÂN HÀNG TMCP NAM Á - CN TÂY NINH Tỉnh Tây Ninh

30/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TÍN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

23/11/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

23/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIAO DỊCH VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/01/2022

Nhà ứng tuyển: NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CN TÂY NINH (VP BANK) Tỉnh Tây Ninh

06/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phát triển thị trường Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

04/06/2021

Nhà ứng tuyển: Ngân hàng VP Bank tỉnh Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh

04/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên quan hệ khách hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

04/06/2021

Nhà ứng tuyển: Ngân hàng VP Bank tỉnh Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh

04/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH