Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ (NHÀ RIÊNG LÝ TRUNG BẰNG) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

24/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

24/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN VÉ TRẠM AN SƯƠNG (CTY TNHH MTV ĐỒNG PHƯỚC) Lương: 7.500.000 Số lượng: 6

01/08/2023

Nhà ứng tuyển: Thành Phố Hồ Chí Minh

01/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG ( ĐIỆN MÁY XANH SỐ 10 - TRẢNG BÀNG) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/07/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

21/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 05 NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (CÔNG TY TNHH LOAN PHÁT HUY) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

14/07/2023

Nhà ứng tuyển: Công ty Yến Sào Yến Loan Tỉnh Tây Ninh

14/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO VỆ/VỆ SĨ ( CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NGUYÊN SANG ) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

10/07/2023

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Dịch vụ Nguyên Sang Tỉnh Tây Ninh

10/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 05 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG (ĐLVS VĨNH PHÚC-HẢI TRANG) Lương: 4.500.000 Số lượng: 5

30/05/2023

Nhà ứng tuyển: ĐẠI LÝ VÉ SỐ VĨNH PHÚC-HẢI TRANG Tỉnh Tây Ninh

30/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

24/05/2023

Nhà ứng tuyển: TRANG TRẠI BÒ SỬA Tỉnh Tây Ninh

24/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giúp việc nhà Lương: 7.500.000 Số lượng: 1

15/05/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

15/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân công làm vườn Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

12/05/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

12/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 04 NHÂN VIÊN ĐÓNG GÓI, ĐỨNG MÁY (CTY ĐÔNG DƯỢC VĨNH XUÂN) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

04/04/2023

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH ĐÔNG DƯỢC VĨNH XUÂN Tỉnh Tây Ninh

04/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 01 NHÂN SỰ KHẢO SÁT (CTY NIELSEN IQ) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/03/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH NIELSEN IQ Tỉnh Tây Ninh

28/03/2023

30/06/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giúp việc nhà Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/03/2023

Nhà ứng tuyển: Đồ gỗ Phước Lộc Tỉnh Tây Ninh

20/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 10 NHÂN VIÊN CHẾ BIẾN ( YẾN SÀO LOAN ) Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

17/03/2023

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH LOAN PHÁT HUY ( YẾN SÀO LOAN ) Tỉnh Tây Ninh

17/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG NAM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/03/2023

Nhà ứng tuyển: CỬA HÀNG GẠCH ĐẸP Tỉnh Tây Ninh

14/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 02 CÔNG NHÂN KIỂM TRA VẢI (NAM) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/02/2023

Nhà ứng tuyển: CTY FASHION GARMENTS BIÊN HÒA.ĐỒNG NAI Tỉnh Tây Ninh

22/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG ĐÓNG GÓI (Nữ) Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

20/02/2023

Nhà ứng tuyển: HTX THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ PHAN Tỉnh Tây Ninh

20/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động phổ thông nam Lương: 7.000.000 Số lượng: 10

14/02/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH GOLD BIOFEED Tỉnh Tây Ninh

14/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ tạp vụ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

16/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

16/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 500

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TƯ VẤN VIÊN Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

28/11/2022

Nhà ứng tuyển: BV,KT,TVV Tỉnh Tây Ninh

28/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

28/11/2022

Nhà ứng tuyển: BV,KT,TVV Tỉnh Tây Ninh

28/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HẬU CẦN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

22/11/2022

Nhà ứng tuyển: HÙNG DUY Tỉnh Tây Ninh

22/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

22/11/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

22/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HẬU CẦN Lương: 7.000.000 Số lượng: 10

22/11/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

22/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bốc xếp hàng hóa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

31/08/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH MTV Xuân Tỉnh Tây Ninh

31/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Design Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

30/08/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH MTV Pyungan Việt Nam Tỉnh Tây Ninh

30/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

29/08/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH MTV Tani Gap Tỉnh Tây Ninh

29/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giúp việc nhà Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/08/2022

Nhà ứng tuyển: Nhà riêng chị Thúy Tỉnh Tây Ninh

19/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tạp vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/08/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Hòa Bình Minh Tỉnh Tây Ninh

15/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên giao hàng Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

11/08/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Bamboo Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh

11/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH