Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Y tế/Dược

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhà thuốc Central Pharmacy tuyển trình dược viên Lương: 008 Số lượng: 2

03/06/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

03/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 20.000.000 Số lượng: 2

23/11/2022

Nhà ứng tuyển: NVKD Tỉnh Tây Ninh

23/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/11/2022

Nhà ứng tuyển: DUOCHOA Tỉnh Tây Ninh

07/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trình dược viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

12/08/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH liên doanh Hasan - Dermapharm Tỉnh Tây Ninh

12/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV Y TẾ Lương: 280.000 Số lượng: 2

10/01/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY CP MẶT TRỜI TÂY NINH (CHI NHÁNH SUN WORLD TN) Tỉnh Tây Ninh

10/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH