Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tin học/Kỹ thuật viên tin học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kĩ sư tin học Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/07/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty nhà đất Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh

04/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

29/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH ACTR Tỉnh Tây Ninh

29/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ MÁY TÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH SAILUN Tỉnh Tây Ninh

29/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH