Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tin học/Kỹ thuật viên tin học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

11/06/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XIN YI huyện Gò Dầu

11/06/2024

26/06/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên lập trình ERP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

25/03/2024

Nhà ứng tuyển: huyện Bến Cầu

25/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên lập trình web (backend, front end) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

25/03/2024

Nhà ứng tuyển: huyện Bến Cầu

25/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kĩ sư tin học Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/07/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty nhà đất Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh

04/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

29/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH ACTR Tỉnh Tây Ninh

29/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ MÁY TÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH SAILUN Tỉnh Tây Ninh

29/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH