Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động kỹ thuật-Kỹ thuật điện cơ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

16/05/2024

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Dệt Sợi Continental Tỉnh Tây Ninh

16/05/2024

01/06/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động kỹ thuật-Điện cơ Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

15/04/2024

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Continental (Tân Châu) Tỉnh Tây Ninh

15/04/2024

30/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động kỹ thuật-Kỹ thuật điện cơ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

15/04/2024

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Continental (Tân Châu) Tỉnh Tây Ninh

15/04/2024

30/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động kỹ thuật-Kỹ thuật điện cơ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

15/04/2024

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Dệt Sợi Continental Tỉnh Tây Ninh

15/04/2024

30/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động kỹ thuật-Kỹ thuật điện cơ Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

08/04/2024

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Dệt Sợi Louvre Tỉnh Tây Ninh

08/04/2024

23/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động kỹ thuật-Kỹ thuật điện cơ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

07/03/2024

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Dệt Sợi Continental Tỉnh Tây Ninh

07/03/2024

23/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động kỹ thuật-Kỹ thuật điện cơ Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

05/02/2024

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Dệt Sợi Louvre Tỉnh Tây Ninh

05/02/2024

26/02/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động kỹ thuật-Kỹ thuật điện cơ Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

01/02/2024

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Dệt Sợi Continental Tỉnh Tây Ninh

01/02/2024

26/02/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐIỆN Lương: 20.000.000 Số lượng: 2

31/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH COCREATION GRASS CORPORATION VIỆT NAM Tỉnh Tây Ninh

31/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động kỹ thuật-Kỹ thuật điện cơ Lương: 6.000.000 Số lượng: 01

12/01/2024

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Continental (Tân Châu) Tỉnh Tây Ninh

12/01/2024

28/01/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

11/01/2024

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH New Materials Blue Ocean Tỉnh Tây Ninh

11/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG KỸ THUẬT NHÂN VIÊN TỔNG VỤ Lương: 11.000.000 Số lượng: 1

06/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH COLLTEX (VN) Tỉnh Tây Ninh

06/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN GIA TỔNG VỤ Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

06/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH COLLTEX (VN) Tỉnh Tây Ninh

06/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN ( CÔNG TY TNHH MTV SX & TM HOA SEN VÀNG KIM HUỲNH) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

07/08/2023

Nhà ứng tuyển: Cty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất và thương mại Hoa Sen Vàng Kim Huỳnh Tỉnh Tây Ninh

07/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN( CÔNG TY TNHH ĐT XD TM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG XANH TOÀN CẦU) Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

25/07/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

25/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 100 THỢ ĐIỆN, THỢ HÀN, BẢO TRÌ (CÔNG TY TNHH BILLION INDUSTRIAL VIỆT NAM) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

14/07/2023

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Billion Industrial Việt Nam Tỉnh Tây Ninh

14/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN-NƯỚC( TT Y TẾ HÒA THÀNH ) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/03/2023

Nhà ứng tuyển: TT Y TẾ HÒA THÀNH Tỉnh Tây Ninh

17/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 01 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/02/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ Tỉnh Tây Ninh

23/02/2023

30/03/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

22/02/2023

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH TRINITY VIETNAM Tỉnh Tây Ninh

22/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/02/2023

Nhà ứng tuyển: công ty TNHH ky thuat Spon Tỉnh Tây Ninh

13/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

30/11/2022

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH MTV THANH BẢO HÂN Tỉnh Tây Ninh

30/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Cơ điên Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

30/11/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

30/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/11/2022

Nhà ứng tuyển: HÙNG DUY Tỉnh Tây Ninh

22/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bảo trì điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/08/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH MTV Pyungan Việt Nam Tỉnh Tây Ninh

30/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên cơ điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/08/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH bất động sản Trần Thái Tỉnh Tây Ninh

29/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kĩ thuật ( thợ sữa chữa điện lạnh) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

28/07/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH DV Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh Số 7 Thành Phố Hồ Chí Minh

28/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên vận hành máy Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

15/07/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Trường Hưng Tỉnh Tây Ninh

15/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kĩ thuật viên bào trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

15/07/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Trường Hưng Tỉnh Tây Ninh

15/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ điện , Bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

04/07/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Billion Industrial Việt Nam Tỉnh Tây Ninh

04/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO TRÌ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/03/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH HAILIDE (VIỆT NAM) Tỉnh Tây Ninh

22/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH