Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 01 NHÂN VIÊN KIỂM NGHỆM (CTY ĐÔNG DƯỢC VĨNH XUÂN) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/04/2023

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH ĐÔNG DƯỢC VĨNH XUÂN Tỉnh Tây Ninh

04/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/02/2023

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH TRINITY VIETNAM Tỉnh Tây Ninh

22/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kiểm nghiệm/ KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/08/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH bất động sản Trần Thái Tỉnh Tây Ninh

29/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên an toàn thực phẩm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/07/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Trường Hưng Tỉnh Tây Ninh

15/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

07/06/2022

Nhà ứng tuyển: TRANG TRẠI BÒ SỬA TÂY NINH Tỉnh Tây Ninh

07/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SỦA CHỮA BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/06/2022

Nhà ứng tuyển: TRANG TRẠI BÒ SỬA TÂY NINH Tỉnh Tây Ninh

07/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV HÓA NGHIỆM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/03/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH HAILIDE (VIỆT NAM) Tỉnh Tây Ninh

22/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nv hóa thực phẩm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

24/01/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY CP SORBITOL PHÁP - VIỆT Tỉnh Tây Ninh

24/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nv công nghệ sinh học Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/01/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY CP SORBITOL PHÁP - VIỆT Tỉnh Tây Ninh

24/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CA TRƯỞNG NHUỘM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

28/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH WILSON VN Tỉnh Tây Ninh

28/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHỦ QUẢN NHUỘM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

28/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH WILSON VN Tỉnh Tây Ninh

28/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

30/09/2021

Nhà ứng tuyển: Công ty Cổ phần TAPIOTEK Tỉnh Tây Ninh

30/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QC HÓA NGHIỆM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

29/06/2021

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Da Đức Tín Tỉnh Tây Ninh

29/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên điều khiển phía trước Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/02/2021

Nhà ứng tuyển: Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa Tỉnh Tây Ninh

25/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐIỀU KHIỂN PHÍA TRƯỚC Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

28/12/2020

Nhà ứng tuyển: Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa Tỉnh Tây Ninh

28/12/2020

31/03/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát sản xuất Lương: 10.000.000 Số lượng: 5

22/12/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

22/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát chất lượng Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

22/12/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

22/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV QA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/10/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

02/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH