Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Chăn nuôi/Thú y

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG KỸ THUẬT ( GIÁM SÁT TRẠI) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

11/04/2024

Nhà ứng tuyển: CHI NHÁNH TÂY NINH CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP LÀNG SEN VIỆT NAM Tỉnh Tây Ninh

11/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

23/02/2024

15/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN NUÔI VÀ CHĂM SÓC LỢN Lương: 6.000.000 Số lượng: 8

23/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

23/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bác sĩ thú y, kỹ sư chăn nuôi Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

24/05/2023

Nhà ứng tuyển: TRANG TRẠI BÒ SỬA Tỉnh Tây Ninh

24/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỰC TẬP SINH: 03-KCS THỨC ĂN CHĂN NUÔI, 05-CƠ KHÍ, 05-ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Lương: 1.500.000 Số lượng: 13

17/02/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH GOLD BIOFEED Tỉnh Tây Ninh

17/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÁC SĨ THÚ Y Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

25/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH QL FARMS Tỉnh Tây Ninh

25/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chăn nuôi trang trại heo Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

21/06/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

21/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH