Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thư ký/Quản trị Văn phòng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 1 trợ lý XNK, Phiên dịch 1 Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/02/2023

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Gỗ Sheng HE Tỉnh Tây Ninh

13/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

04/07/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Baikai Industry Việt Nam Tỉnh Tây Ninh

04/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên văn phòng Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

10/05/2022

Nhà ứng tuyển: Tập đoàn AMW (chuyên về y tế) Tỉnh Tây Ninh

10/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ VĂN PHÒNG XƯỞNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

05/05/2022

Nhà ứng tuyển: CTY CP CN PINNACLE Tỉnh Tây Ninh

05/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH BAIKAI INDUSTRY Tỉnh Tây Ninh

29/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VĂN PHÒNG TỔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH BAIKAI INDUSTRY Tỉnh Tây Ninh

29/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

29/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH ACTR Tỉnh Tây Ninh

29/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH MAY MẶC QINGDAO ROY - NE VN Tỉnh Tây Ninh

28/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ XƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH WILSON VN Tỉnh Tây Ninh

28/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH WILSON VN Tỉnh Tây Ninh

28/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý Nhân sự- Nhân viên nhân sự- Hành chính văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/01/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

08/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH