Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/04/2024

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH HANSAE T N Tỉnh Tây Ninh

16/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (CHỨC DANH CÔNG VIỆC: GIÁM ĐỐC THÂM NIÊN BỘ PHẬN KẾ TOÁN) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/04/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH CAN SPORTS VN Tỉnh Tây Ninh

15/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN GIA (CHỨC DANH CÔNG VIỆC: PHÓ NGÀNH BỘ PHẬN KẾ TOÁN) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/04/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH CAN SPORTS VN Tỉnh Tây Ninh

15/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/03/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

14/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TRƯỞNG/ KẾ TOÁN VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

20/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

19/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

19/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhâ viên kế toán kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/01/2024

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH MTV Môi Trường Xanh Huê Phương VN Tỉnh Tây Ninh

11/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: 7.500.000 Số lượng: 1

06/10/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

06/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ (CTY TNHH TMDV HÙNG ANH) Lương: 001 Số lượng: 2

18/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

18/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN VĂN PHÒNG (CÔNG TY TNHH TM - SX & DV MÔI TRƯỜNG KHANG THỊNH) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/08/2023

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH TM - SX & DV Môi trường Khang Thịnh Tỉnh Tây Ninh

18/08/2023

30/09/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN (CTY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN GIA THÀNH PHÁT) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

09/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

09/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN VĂN PHÒNG (CTY TNHH TM DV TV XD HOÀNG PHÚ) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/07/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG PHÚ Tỉnh Tây Ninh

07/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN (CTY TNHH SAMWOO VIỆT NAM-LONG AN) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/07/2023

Nhà ứng tuyển: Samwoo Tỉnh Long An

03/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thu ngân Lương: 7.500.000 Số lượng: 1

16/05/2023

Nhà ứng tuyển: Nha hang cơm niêu Tỉnh Tây Ninh

16/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 02 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN(TAXI LONG SƠN) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/04/2023

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH DV Vận Tải Long Sơn Tỉnh Tây Ninh

05/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 01 KẾ TOÁN KHO (ĐIỆN MÁY CHỢ LỚN) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/03/2023

Nhà ứng tuyển: CHI NHÁNH CTY TNHH CAO PHONG TÂY NINH Tỉnh Tây Ninh

29/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHÒNG KẾ TOÁN (CTY ĐỈNH VÀNG-GOLDENTOP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/03/2023

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH ĐỈNH VÀNG-TÂY NINH Tỉnh Tây Ninh

17/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 01 KẾ TOÁN NỘI BỘ ( YẾN SÀO LOAN ) Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

17/03/2023

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH LOAN PHÁT HUY ( YẾN SÀO LOAN ) Tỉnh Tây Ninh

17/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán bán hàng Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

14/02/2023

Nhà ứng tuyển: Đại lý thuốc bảo về thực vật Tỉnh Tây Ninh

14/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

16/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ KẾ TOÁN VIỆ Lương: 15.000.000 Số lượng: 2

07/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

07/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

28/11/2022

Nhà ứng tuyển: BV,KT,TVV Tỉnh Tây Ninh

28/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

25/11/2022

Nhà ứng tuyển: KT Tỉnh Tây Ninh

25/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/11/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

23/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/11/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

22/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thủ kho Lương: 10.000.000 Số lượng: 10

01/11/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Đồng Thuận Hà Tỉnh Tây Ninh

01/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/06/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty CP Cao Su Đại Lộc Tỉnh Tây Ninh

13/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/05/2022

Nhà ứng tuyển: Cty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất và thương mại Hoa Sen Vàng Kim Huỳnh Tỉnh Tây Ninh

25/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên Kế toán làm việc tại TT. Tân Châu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/04/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Pháp lý Bất động sản Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh

29/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

04/04/2022

Nhà ứng tuyển: Cty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen-Chi nhánh tỉnh Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh

04/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH