Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bảo quản/Chế Biến

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

27/03/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CAO SU AN CỐ Tỉnh Tây Ninh

27/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH - BP KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CAO SU AN CỐ Tỉnh Tây Ninh

09/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH - BP KIỂM NGHIỆM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CAO SU AN CỐ Tỉnh Tây Ninh

09/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 4.460.000 Số lượng: 100

25/12/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CAO SU AN CỐ Tỉnh Tây Ninh

25/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

11/12/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CAO SU AN CỐ Tỉnh Tây Ninh

11/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ tổ trưởng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/02/2023

Nhà ứng tuyển: công ty TNHH Công cụ xinke Tỉnh Tây Ninh

13/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ép phun Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/02/2023

Nhà ứng tuyển: công ty TNHH Công cụ xinke Tỉnh Tây Ninh

13/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYỀN TRƯỞNG Lương: 6.800.000 Số lượng: 10

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: Công ty CP DỆT MAY THÀNH THÀNH CÔNG Tỉnh Tây Ninh

15/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN QC Lương: 6.800.000 Số lượng: 50

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: Công ty CP DỆT MAY THÀNH THÀNH CÔNG Tỉnh Tây Ninh

15/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH