Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bảo quản/Chế Biến

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ tổ trưởng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/02/2023

Nhà ứng tuyển: công ty TNHH Công cụ xinke Tỉnh Tây Ninh

13/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ép phun Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/02/2023

Nhà ứng tuyển: công ty TNHH Công cụ xinke Tỉnh Tây Ninh

13/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYỀN TRƯỞNG Lương: 6.800.000 Số lượng: 10

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: Công ty CP DỆT MAY THÀNH THÀNH CÔNG Tỉnh Tây Ninh

15/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN QC Lương: 6.800.000 Số lượng: 50

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: Công ty CP DỆT MAY THÀNH THÀNH CÔNG Tỉnh Tây Ninh

15/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH