Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Luật/Pháp lý

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tư vấn Luật (Luật Lao Động)(CTY TKG TAEKWANG MỘC BÀI) Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

24/03/2023

Nhà ứng tuyển: TKG TAEKWANG MỘC BÀI - VNMB Tỉnh Tây Ninh

24/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/02/2023

Nhà ứng tuyển: công ty TNHH Tenlong Textile VN Tỉnh Tây Ninh

13/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên Hành chính Nhân sự (TT. Tân Châu) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/05/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Pháp lý Bất động sản Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh

05/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên Hành Chính Nhân sụ (Bến Cầu) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/04/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Pháp lý Bất động sản Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh

28/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

28/04/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Pháp lý Bất động sản Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh

28/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH