Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Da giầy/Sản xuất giầy

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân đứng máy dệt Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

13/02/2023

Nhà ứng tuyển: công ty TNHH Tenlong Textile VN Tỉnh Tây Ninh

13/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV PHÒNG MẪU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

28/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH WILSON VN Tỉnh Tây Ninh

28/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN MAY Lương: 6.380.000 Số lượng: 500

17/03/2021

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH RISE SUN Tỉnh Tây Ninh

17/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN CÓ TAY NGHỀ Lương: 6.800.000 Số lượng: 500

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: Công ty CP DỆT MAY THÀNH THÀNH CÔNG Tỉnh Tây Ninh

15/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ KÝ /THƯ KÝ TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

19/01/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

19/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên bảo trì điện - bảo trì máy Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

18/09/2020

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Can Sports Việt Nam Tỉnh Tây Ninh

18/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH