Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Da giầy/Sản xuất giầy

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao Động Kỹ Thuật Lương: 10.000.000 Số lượng: 29

28/02/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH VMC HOÀNG GIA Tỉnh Tây Ninh

28/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên Gia Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

28/02/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH VMC HOÀNG GIA Tỉnh Tây Ninh

28/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC Lương: 18.000.000 Số lượng: 1

22/02/2024

Nhà ứng tuyển: Thị xã Trảng Bàng

22/02/2024

08/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật sản xuất Lương: 10.000.000 Số lượng: 5

19/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

19/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN GIA KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

24/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

24/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động kỹ thuật ( chức danh : Nhân viên kỹ thuật sản xuất giầy) Lương: 11.000.000 Số lượng: 01

04/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KIM VIỆT PHONG Tỉnh Tây Ninh

04/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao Động Kỹ Thuật Lương: 10.000.000 Số lượng: 40

03/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH VMC HOÀNG GIA Tỉnh Tây Ninh

03/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên Gia Lương: 10.000.000 Số lượng: 10

03/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH VMC HOÀNG GIA Tỉnh Tây Ninh

03/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG KỸ THUẬT- TRỢ LÝ SẢN XUẤT DA PU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

02/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY CỔ PHẦN TKG ECO MATERIAL VINA Tỉnh Tây Ninh

02/01/2024

16/01/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN GIA ( SẢN XUẤT DA PU) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY CỔ PHẦN TKG ECO MATERIAL VINA Tỉnh Tây Ninh

02/01/2024

16/01/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN GIA Y TẾ VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/01/2024

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam Tỉnh Tây Ninh

02/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LẬP KẾ HOẠCH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/01/2024

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam Tỉnh Tây Ninh

02/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động kỹ thuật (Chức danh công việc: Lao động kỹ thuật; Lao động kỹ thuật bộ phận may; Lao động kỹ thuật xưởng đế lớn; Trưởng ngành thâm niên bộ phận khai phát; Trưởng ngành thâm niên bộ phận sản xuất; Tướng lý xưởng Trảng Bàng) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 21

16/12/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH CAN SPORTS VN Tỉnh Tây Ninh

16/12/2023

14/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên gia (Chức danh công việc: Chuyên gia; Phó ngành bộ phận kế toán; Phó trưởng ngành bộ phận khai phát) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 13

16/12/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH CAN SPORTS VN Tỉnh Tây Ninh

16/12/2023

14/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LÀM THÔNG SỐ TÚI XÁCH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/12/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

15/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MERCHANDISING MANAGER/ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/12/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

15/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao Động Phổ Thông Lương: 6.000.000 Số lượng: 1000

04/12/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH VMC HOÀNG GIA Tỉnh Tây Ninh

04/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao Động Kỹ Thuật Lương: 10.000.000 Số lượng: 40

04/12/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH VMC HOÀNG GIA Tỉnh Tây Ninh

04/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên Gia Lương: 10.000.000 Số lượng: 10

04/12/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH VMC HOÀNG GIA Tỉnh Tây Ninh

04/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân đứng máy dệt Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

13/02/2023

Nhà ứng tuyển: công ty TNHH Tenlong Textile VN Tỉnh Tây Ninh

13/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV PHÒNG MẪU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

28/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH WILSON VN Tỉnh Tây Ninh

28/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN MAY Lương: 6.380.000 Số lượng: 500

17/03/2021

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH RISE SUN Tỉnh Tây Ninh

17/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN CÓ TAY NGHỀ Lương: 6.800.000 Số lượng: 500

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: Công ty CP DỆT MAY THÀNH THÀNH CÔNG Tỉnh Tây Ninh

15/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ KÝ /THƯ KÝ TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

19/01/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

19/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên bảo trì điện - bảo trì máy Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

18/09/2020

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Can Sports Việt Nam Tỉnh Tây Ninh

18/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH