Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bác sỹ đa khoa

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: 015 Số lượng: 1

24/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH CH INDUSTRY (VIỆT NAM) Tỉnh Tây Ninh

24/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng trạm y tế Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

20/04/2021

Nhà ứng tuyển: Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa Tỉnh Tây Ninh

20/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo trì, cơ khí, thợ điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

31/03/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH RITAR POWER (VN) Tỉnh Tây Ninh

31/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ phiên dịch văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/03/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH RITAR POWER (VN) Tỉnh Tây Ninh

31/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên văn phòng kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/03/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH RITAR POWER (VN) Tỉnh Tây Ninh

31/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ trợ lý chủ quản, giám đốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/03/2021

Nhà ứng tuyển: Cty TNHH dây cáp điện ICF VN Tỉnh Tây Ninh

17/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH QUỐC TẾ VIỄN ĐÔNG Tỉnh Tây Ninh

15/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên IE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH QUỐC TẾ VIỄN ĐÔNG Tỉnh Tây Ninh

15/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ tổ trưởng gian máy lắp ráp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH QUỐC TẾ VIỄN ĐÔNG Tỉnh Tây Ninh

15/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tổ trưởng kỹ thuật ép phun nhựa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH QUỐC TẾ VIỄN ĐÔNG Tỉnh Tây Ninh

15/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ trợ lý/tổ trưởng chủ quản QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH QUỐC TẾ VIỄN ĐÔNG Tỉnh Tây Ninh

15/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ tổ trưởng gian máy sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH QUỐC TẾ VIỄN ĐÔNG Tỉnh Tây Ninh

15/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH