Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

29/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám đốc sản xuất xưởng may Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

23/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

23/02/2024

11/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó tổng giám đốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

23/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

23/02/2024

11/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám Đốc Điều Hành Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

16/02/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH PTS UNION (VIỆT NAM) Tỉnh Tây Ninh

16/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động kỹ thuật-Quản lý kho Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

01/02/2024

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Dệt Sợi Continental Tỉnh Tây Ninh

01/02/2024

26/02/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhà quản lý-Tổng Giám Đốc Lương: 10.000.000 Số lượng: 01

12/01/2024

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Continental (Tân Châu) Tỉnh Tây Ninh

12/01/2024

28/01/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÀ QUẢN LÝ - TỔNG GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH DỆT MAY HOA SEN Tỉnh Tây Ninh

11/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALE ADMIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG SÀI GÒN XANH Tỉnh Tây Ninh

10/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÀ QUẢN LÝ - TỔNG GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH KPP ZIPPER VIỆT NAM Tỉnh Tây Ninh

10/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC Lương: 50.000.000 Số lượng: 1

08/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH BDH VIỆT NAM Tỉnh Tây Ninh

08/01/2024

25/01/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN GIA SẢN XUẤT Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

06/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH COLLTEX (VN) Tỉnh Tây Ninh

06/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN GIA QUẢN LÝ SẢN XUẤT Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

06/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH COLLTEX (VN) Tỉnh Tây Ninh

06/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Lương: 30.000.000 Số lượng: 1

04/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH NHỰA VÀ CAO SU KIẾN PHÁT VIỆT NAM Tỉnh Tây Ninh

04/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÀ QUẢN LÝ ( PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC) Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

03/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

03/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG KỸ THUẬT- TRỢ LÝ KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

02/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY CỔ PHẦN TKG ECO MATERIAL VINA Tỉnh Tây Ninh

02/01/2024

16/01/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên quản lý sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

19/12/2023

Nhà ứng tuyển: Cty TNHH Lốp Xe H.A Vina Tỉnh Tây Ninh

19/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám đốc điều hành (Chức danh công việc: Giám đốc thâm niên bộ phận kế toán; Phó hiệp lý văn phòng tổng giám đốc; Hiệp lý khu sản xuất) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

16/12/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH CAN SPORTS VN Tỉnh Tây Ninh

16/12/2023

14/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhà quản lý (Chức danh: Phó tổng giám đốc) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/12/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH CAN SPORTS VN Tỉnh Tây Ninh

16/12/2023

14/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHỦ QUẢN BỘ PHẬN SINH QUẢN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/12/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

16/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động kỹ thuật - Nhân viên quản lý kế hoạch sản xuất Lương: 18.000.000 Số lượng: 1

14/12/2023

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH May Mặc QingDao Roy-Ne (Việt Nam) Tỉnh Tây Ninh

14/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhà quản lý doanh nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/12/2023

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Ningbo Changya Plastic Tỉnh Tây Ninh

13/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÍ SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/12/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CAO SU AN CỐ Tỉnh Tây Ninh

06/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THACO AUTO TÂY NINH - TUYỂN DỤNG TƯ VẤN BÁN HÀNG Lương: 7.500.000 Số lượng: 5

28/11/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

28/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH ( CTY TNHH TM DV TV XD HOÀNG PHÚ ) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/07/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG PHÚ Tỉnh Tây Ninh

07/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám đốc kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

13/02/2023

Nhà ứng tuyển: công ty TNHH HONGDA Tỉnh Tây Ninh

13/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH NGHẢNH HÀNG GẠO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

22/11/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

22/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh khách hàng doanh nghiệp Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

05/10/2022

Nhà ứng tuyển: VNPT TÂY NINH Tỉnh Tây Ninh

05/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

15/08/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Hòa Bình Minh Tỉnh Tây Ninh

15/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý cửa hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

15/08/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Hòa Bình Minh Tỉnh Tây Ninh

15/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV PHÒNG MR Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/02/2022

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH KOVINA FASHION Tỉnh Tây Ninh

14/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH