Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám đốc kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

13/02/2023

Nhà ứng tuyển: công ty TNHH HONGDA Tỉnh Tây Ninh

13/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH NGHẢNH HÀNG GẠO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

22/11/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

22/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh khách hàng doanh nghiệp Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

05/10/2022

Nhà ứng tuyển: VNPT TÂY NINH Tỉnh Tây Ninh

05/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

15/08/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Hòa Bình Minh Tỉnh Tây Ninh

15/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý cửa hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

15/08/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Hòa Bình Minh Tỉnh Tây Ninh

15/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV PHÒNG MR Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/02/2022

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH KOVINA FASHION Tỉnh Tây Ninh

14/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ PHÒNG MR Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/02/2022

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH KOVINA FASHION Tỉnh Tây Ninh

14/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên kinh doanh gạo Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

24/11/2021

Nhà ứng tuyển: công ty tnhh đức thành Tỉnh Tây Ninh

24/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ trưởng phòng kinh doanh lúa gạo Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/11/2021

Nhà ứng tuyển: công ty tnhh đức thành Tỉnh Tây Ninh

24/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH BILLIOM INDUSTRIAL Tỉnh Tây Ninh

29/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ SX Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH SHIRONG Tỉnh Tây Ninh

29/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

28/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH DỆT MAY RISE SUN HỒNG KÔNG Tỉnh Tây Ninh

28/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH WILSON VN Tỉnh Tây Ninh

28/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV KẾ HOẠCH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

28/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH WILSON VN Tỉnh Tây Ninh

28/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV THU MUA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

28/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH WILSON VN Tỉnh Tây Ninh

28/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH DỆT SHENGFA VN Tỉnh Tây Ninh

28/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH CÔNG NGHIỆP THÔNG GIÓ KRUGER VN Tỉnh Tây Ninh

28/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/10/2021

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH DỆT NAM YOUNG VINA Tỉnh Tây Ninh

28/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

27/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH SUNJIN MỘC BÀI Tỉnh Tây Ninh

27/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

17/10/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

17/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên tính giá thành Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/09/2020

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Can Sports Việt Nam Tỉnh Tây Ninh

18/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH