Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 02 KỶ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/02/2023

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở KOREAN ARCHITECTURE Tỉnh Tây Ninh

23/02/2023

27/02/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GÍAM SÁT M&E / GIÁM SÁT XÂY DỰNG Lương: 15.000.000 Số lượng: 2

16/11/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

16/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 30

21/07/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty cổ phần Đ. H.C Tỉnh Tây Ninh

21/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV KỸ THUẬT PHÒNG THÍ NGHIỆM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/02/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY CP TVXD VÀ ĐT CỬU LONG Tỉnh Tây Ninh

09/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

29/06/2021

Nhà ứng tuyển: công ty cổ phần bê tông tây ninh-chi nhánh gò dầu Tỉnh Tây Ninh

29/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH