Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng cầu đường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài xế xe LU TĨNH - xe LU RUNG - xe CUỐC BÁNH XÍCH - Xe CUỐC BÁNH HƠI - Xe CẨU Lương: 10.000.000 Số lượng: 50

01/11/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Đồng Thuận Hà Tỉnh Tây Ninh

01/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kỹ sư xây dựng cầu đường Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/05/2022

Nhà ứng tuyển: Cty TNHH Tiến Nam Việt Tỉnh Tây Ninh

25/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CTY TNHH ĐỒNG THUẬN HÀ TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ Lương: 8.000.000 Số lượng: 10

10/02/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH ĐỒNG THUẬN HÀ Tỉnh Tây Ninh

10/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CTY TNHH ĐỒNG THUẬN HÀ TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ Lương: 9.000.000 Số lượng: 10

18/09/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

18/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

21/06/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

21/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH