Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

22/02/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRẦN TUẤN Tỉnh Tây Ninh

22/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

19/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

19/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động kỹ thuật-Kỹ thuật xây dựng Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

01/02/2024

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Dệt Sợi Continental Tỉnh Tây Ninh

01/02/2024

26/02/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

08/11/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG PHÚ Tỉnh Tây Ninh

08/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT ĐIỆN M&A/ GIÁM SÁT XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/11/2022

Nhà ứng tuyển: HÙNG DUY Tỉnh Tây Ninh

22/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ CÔNG TRÌNH Lương: 10.000.000 Số lượng: 4

16/02/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

16/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ XÂY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

09/11/2021

Nhà ứng tuyển: A VIỆT Tỉnh Tây Ninh

09/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/02/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

22/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH