Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT ĐIỆN M&A/ GIÁM SÁT XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/11/2022

Nhà ứng tuyển: HÙNG DUY Tỉnh Tây Ninh

22/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ CÔNG TRÌNH Lương: 10.000.000 Số lượng: 4

16/02/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

16/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ XÂY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

09/11/2021

Nhà ứng tuyển: A VIỆT Tỉnh Tây Ninh

09/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/02/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

22/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH