Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán tổng hợp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kê toán Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

16/05/2023

Nhà ứng tuyển: Bảo hiểm bảo minh Tỉnh Tây Ninh

16/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

20/02/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH LÊ HUỲNH VY Tỉnh Tây Ninh

20/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/06/2022

Nhà ứng tuyển: Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Tỉnh Tây Ninh

21/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/05/2022

Nhà ứng tuyển: Cty CP đầu tư kinh doanh giáo dục Nhân Trí Tỉnh Tây Ninh

25/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

16/02/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY CP VN KCF Tỉnh Tây Ninh

16/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV THỐNG KÊ TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/02/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY CP DỆT HẠNH PHÚC (HAPPYTEX) Tỉnh Tây Ninh

09/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH DỆT MAY RISE SUN HỒNG KÔNG Tỉnh Tây Ninh

28/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH WILSON VN Tỉnh Tây Ninh

28/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH CÔNG NGHIỆP DONG A Tỉnh Tây Ninh

28/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/10/2021

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH JINWON Tỉnh Tây Ninh

28/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: 005 Số lượng: 1

30/09/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH NGÂN ANH Tỉnh Tây Ninh

30/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KÊ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/03/2021

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAI MÌ NƯỚC TRONG Tỉnh Tây Ninh

05/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/09/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

15/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH