Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Không yêu cầu

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhà quản lý ( Chức danh : Phó tổng giám đốc) Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

15/04/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH XIANG JIANG GROUP (VN) Tỉnh Tây Ninh

15/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động kỹ thuật Lương: 10.000.000 Số lượng: 7

09/04/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH BAIKAI INDUSTRY VIỆT NAM Tỉnh Tây Ninh

09/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ Lương: 40.000.000 Số lượng: 1

08/04/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH BAEK SAN TECHPRENE VIỆT NAM Tỉnh Tây Ninh

08/04/2024

24/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÀ QUẢN LÝ - GIÁM ĐỐC Lương: 50.000.000 Số lượng: 1

08/04/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH BAEK SAN TECHPRENE VIỆT NAM Tỉnh Tây Ninh

08/04/2024

24/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám đốc điều hành ( Giám đốc sản xuất ) Lương: 11.000.000 Số lượng: 01

08/04/2024

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Mihwa Vina Living Tỉnh Tây Ninh

08/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN SẢN XUẤT Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

05/04/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH VINNER Tỉnh Tây Ninh

05/04/2024

19/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhà quản lý ( TỔNG GIÁM ĐỐC ) Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

04/04/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HANS VIỆT NAM Tỉnh Tây Ninh

04/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám đốc điều hành ( Giám đốc kinh doanh ) Lương: 18.000.000 Số lượng: 1

04/04/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HANS VIỆT NAM Tỉnh Tây Ninh

04/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động kỹ thuật (Chức danh công việc: Nhân viên dẫn ca chỉnh lý – hoàn thiện vải) Lương: 13.000.000 Số lượng: 1

04/04/2024

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH New Wide (Việt Nam) huyện Gò Dầu

04/04/2024

20/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ lao động kỹ thuật (Chức danh công việc: Nhân viên đối chiếu màu) Lương: 13.000.000 Số lượng: 1

04/04/2024

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH New Wide (Việt Nam) huyện Gò Dầu

04/04/2024

20/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ lao động kỹ thuật (Chức danh công việc: Kiểm tra và kiểm soát chất lượng vải dệt kim) Lương: 13.000.000 Số lượng: 1

04/04/2024

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH New Wide (Việt Nam) huyện Gò Dầu

04/04/2024

20/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT SẢN XUẤT Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

04/04/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH KIM PHONG QUANG MINH VIỆT NAM Tỉnh Tây Ninh

04/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động kỹ thuật Lương: 9.000.000 Số lượng: 4

03/04/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BEST BASE Tỉnh Tây Ninh

03/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH - GIÁM ĐỐC XƯỞNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

03/04/2024

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH CN EVERGREEN TREE (VIỆT NAM ) Tỉnh Tây Ninh

03/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

02/04/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH TRUNG TƯỢNG VIỆT NAM Tỉnh Tây Ninh

02/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG Lương: 12.000.000 Số lượng: 01

02/04/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NHƯ ANH Tỉnh Tây Ninh

02/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT BẢO TRÌ THIẾT BỊ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

02/04/2024

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Hailide (Việt Nam) Tỉnh Tây Ninh

02/04/2024

16/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THEO DÕI ĐƠN HÀNG Lương: 11.000.000 Số lượng: 4

30/03/2024

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Dệt May New Style Việt Nam Tỉnh Tây Ninh

30/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tổng GIám Đốc Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

30/03/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH ZHIYI ZINC INDUSTRY (VIỆT NAM) Tỉnh Tây Ninh

30/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH - TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT Lương: 15.000.000 Số lượng: 01

29/03/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỆT - MAY HƯNG THÁI Tỉnh Tây Ninh

29/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH - TRƯỞNG PHÒNG QC Lương: 15.000.000 Số lượng: 01

29/03/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỆT - MAY HƯNG THÁI Tỉnh Tây Ninh

29/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH - PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

27/03/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH MTV TRÍ ĐỨC COPYMASTER OA Tỉnh Tây Ninh

27/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động kỹ thuật ( 01 Nhân viên xử lý nước thải ; 01 Nhân viên môi trường) Lương: 11.000.000 Số lượng: 02

27/03/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH THÀNH Y VIÊN Tỉnh Tây Ninh

27/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN GIA KỸ THUẬT THỔI CHAI NHỰA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/03/2024

Nhà ứng tuyển: CHI NHÁNH TÂY NINH CÔNG TY TNHH PALDO VINA Tỉnh Tây Ninh

27/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT SẢN XUẤT Lương: 11.000.000 Số lượng: 02

25/03/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH THIẾT BỊ DỆT MAY THỊNH HỒNG Tỉnh Tây Ninh

25/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng hành chính nhân sự Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

22/03/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH GỖ NGUYÊN PHƯƠNG Tỉnh Tây Ninh

22/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám đốc điều hành- Trưởng phòng kế toán Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

19/03/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BEST BASE Tỉnh Tây Ninh

19/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Lương: 24.000.000 Số lượng: 1

16/03/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH LIAN TA HSING (VIỆT NAM) Tỉnh Tây Ninh

16/03/2024

03/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG KỸ THUẬT Lương: 24.000.000 Số lượng: 2

16/03/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH LIAN TA HSING (VIỆT NAM) huyện Gò Dầu

16/03/2024

03/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động kỹ thuật - Nhân viên sản xuất sợi nhân tạo Lương: 10.000.000 Số lượng: 10

14/03/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH BILLION INDUSTRIAL VIỆT NAM Tỉnh Tây Ninh

14/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH