Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Luyện kim

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SẢN XUẤT VAN, VÒI NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

19/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

19/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

19/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ HÀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

29/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH SHIRONG Tỉnh Tây Ninh

29/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH