Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bất động sản

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng Kinh doanh Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

17/10/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Pháp lý BĐS Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh

17/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thẩm định viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/10/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

05/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tuyển Dụng Kế toán nội bộ và Trưởng phòng Kinh doanh Lương: 9.000.000 Số lượng: 2

22/08/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Pháp lý BĐS Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh

22/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh bất động sản Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

03/12/2021

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Giáo dục ITP Việt Nam Tỉnh Tây Ninh

03/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

01/11/2021

Nhà ứng tuyển: CTY CP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TÂY NINH Tỉnh Tây Ninh

01/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 4.500.000 Số lượng: 10

04/01/2021

Nhà ứng tuyển: HUNG PHUC LAND CN TAY NINH Tỉnh Tây Ninh

04/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH