Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Hành chính học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN GIA CHUYÊN GIA QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

06/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH COLLTEX (VN) Tỉnh Tây Ninh

06/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP Lương: 280.000 Số lượng: 5

10/01/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY CP MẶT TRỜI TÂY NINH (CHI NHÁNH SUN WORLD TN) Tỉnh Tây Ninh

10/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

29/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH QUỐC TẾ VIỄN ĐÔNG Tỉnh Tây Ninh

29/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀNH CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

29/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH LIAN TA HSING Tỉnh Tây Ninh

29/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VĂN PHÒNG XƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH A&J Tỉnh Tây Ninh

29/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH CÔNG NGHIỆP DONG A Tỉnh Tây Ninh

28/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH DỆT SHENGFA VN Tỉnh Tây Ninh

28/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀNH CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH NPP POWER VN Tỉnh Tây Ninh

28/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý hành chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

12/01/2021

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN Tỉnh Lâm Đồng

12/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên hành chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

12/01/2021

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN Tỉnh Lâm Đồng

12/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH