Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tiếng Trung

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC BỘ PHẬN THÀNH PHẨM Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

01/03/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH DÂY CÁP ĐIỆN ICF (VIỆT NAM) Tỉnh Tây Ninh

01/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN SẢN XUẤT Lương: 5.667.000 Số lượng: 1

01/03/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH RITAR POWER (VIỆT NAM) Tỉnh Tây Ninh

01/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH - TRƯỞNG BỘ PHẬN NHUỘM Lương: 12.000.000 Số lượng: 01

03/02/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH HANTEX GROUP Tỉnh Tây Ninh

03/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động kỹ thuật Lương: 12.000.000 Số lượng: 2

20/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

20/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên xuất nhập khẩu Lương: 8.000.000 Số lượng: 01

06/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH HANTEX GROUP Tỉnh Tây Ninh

06/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bảo trì Lương: 8.000.000 Số lượng: 02

02/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH HANTEX GROUP Tỉnh Tây Ninh

02/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên quản lý chất lượng sợi bán tin Lương: 8.000.000 Số lượng: 01

02/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH HANTEX GROUP Tỉnh Tây Ninh

02/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NỮ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG BIẾT TIẾNG TRUNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

23/02/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH YANTAI MOON VN Thành Phố Hồ Chí Minh

23/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/02/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY DỆT MAY S.POWER Tỉnh Tây Ninh

23/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên biết Tiếng hoa Lương: 10.000.000 Số lượng: 3

07/11/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

07/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHIÊN DỊCH HIỆN TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/02/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH TENGLONG TEXTILE Tỉnh Tây Ninh

14/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHIÊN DỊCH TẠI XƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/11/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH HAO JIAO VIỆT NAM Tỉnh Tây Ninh

24/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHIÊN DỊCH TẠI XƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/11/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH HAO JION VN Tỉnh Tây Ninh

05/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔN NGỮ TRUNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

29/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH SAILUN Tỉnh Tây Ninh

29/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ PHIÊN DỊCH XƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

28/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH WILSON VN Tỉnh Tây Ninh

28/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY HIMILE VIỆT NAM Tỉnh Tây Ninh

28/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BIẾT TIẾNG HOA Lương: 10.000.000 Số lượng: 10

09/04/2021

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM) Tỉnh Tây Ninh

09/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH