Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Trắc địa - Địa hình

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 02 NV ĐO ĐẠC ĐẤT ĐAI (CTY TNHH MTV TN-MT THÀNH ĐẠT) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/04/2023

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH MTV TN-MT THÀNH ĐẠT Tỉnh Tây Ninh

03/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tuyển nhân viên đo đạc địa chính Lương: 9.000.000 Số lượng: 2

23/09/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Pháp lý BĐS Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh

23/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kỹ sư trắc đạc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/11/2021

Nhà ứng tuyển: CTY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ BÌNH THUẬN Tỉnh Tây Ninh

24/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH