Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bảo hiểm/Tư vấn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 02 CHUYÊN VIÊN KINH DOANH KHAI THÁC BẢO HIỂM( CÔNG TY BẢO VIỆT TÂY NINH) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

07/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

04/04/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

04/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CỘNG TÁC VIÊN KINH DOANH Lương: 8.500.000 Số lượng: 20

26/02/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

26/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Lương: 14.000.000 Số lượng: 3

26/02/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

26/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Lễ tân Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

04/11/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

04/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

19/08/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty bảo hiểm nhân thọ Sunlife Việt Nam Tỉnh Tây Ninh

19/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

19/08/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty bảo hiểm nhân thọ Sunlife Việt Nam Tỉnh Tây Ninh

19/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: 280.000 Số lượng: 5

10/01/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY CP MẶT TRỜI TÂY NINH (CHI NHÁNH SUN WORLD TN) Tỉnh Tây Ninh

10/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TƯ VẤN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/12/2021

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH XD-TM KIM BẢO Tỉnh Tây Ninh

31/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH