Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị nguồn nhân lực

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tổng giám đốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/03/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH JINYU(VIỆT NAM)TIRE Tỉnh Tây Ninh

15/03/2024

30/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám đốc hành chính nhân sự Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

27/02/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH KENRIES INTERNATIONAL Tỉnh Tây Ninh

27/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó tổng giám đốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/02/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH JINYU(VIỆT NAM)TIRE Tỉnh Tây Ninh

02/02/2024

09/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhà Quản Lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

09/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH PTS UNION (VIỆT NAM) Tỉnh Tây Ninh

09/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG KỸ THUẬT- TRỢ LÝ NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/01/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY CỔ PHẦN TKG ECO MATERIAL VINA Tỉnh Tây Ninh

02/01/2024

16/01/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 02 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ (CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DHT) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

17/07/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

17/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG NHÓM QUAN HỆ LAO ĐỘNG (Nhân Sự)(CTY TKG TAEKWANG MỘC BÀI) Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

24/03/2023

Nhà ứng tuyển: TKG TAEKWANG MỘC BÀI - VNMB Tỉnh Tây Ninh

24/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHÒNG NHÂN SỰ( CTY ĐỈNH VÀNG-GOLDENTOP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/03/2023

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH ĐỈNH VÀNG-TÂY NINH Tỉnh Tây Ninh

17/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 01 QUẢN LÝ NHÂN SỰ ( YẾN SÀO LOAN ) Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

17/03/2023

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH LOAN PHÁT HUY ( YẾN SÀO LOAN ) Tỉnh Tây Ninh

17/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân vien hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/02/2023

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Thời Trang Denny Tỉnh Tây Ninh

13/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nhân sự- phụ trách bảo hiểm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/02/2023

Nhà ứng tuyển: Công ty tnhh Continenta Tỉnh Tây Ninh

13/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

04/07/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Baikai Industry Việt Nam Tỉnh Tây Ninh

04/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ (giao tiếp được tiếng Anh) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/06/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH MTV Bioseed Việt Nam Tỉnh Tây Ninh

22/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/01/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI SAO ĐỎ (CHI NHÁNH TÂY NINH) Tỉnh Tây Ninh

04/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ chủ quản Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/11/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH HAO JIAO VIỆT NAM Tỉnh Tây Ninh

24/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV HÀNH CHÍNH DÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

24/11/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH HAO JIAO VIỆT NAM Tỉnh Tây Ninh

24/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

05/11/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH HAO JION VN Tỉnh Tây Ninh

05/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH AEROTACT Tỉnh Tây Ninh

29/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH DỆT MAY RISE SUN HỒNG KÔNG Tỉnh Tây Ninh

28/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH