Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị nguồn nhân lực

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 02 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ (CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DHT) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

17/07/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

17/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG NHÓM QUAN HỆ LAO ĐỘNG (Nhân Sự)(CTY TKG TAEKWANG MỘC BÀI) Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

24/03/2023

Nhà ứng tuyển: TKG TAEKWANG MỘC BÀI - VNMB Tỉnh Tây Ninh

24/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHÒNG NHÂN SỰ( CTY ĐỈNH VÀNG-GOLDENTOP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/03/2023

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH ĐỈNH VÀNG-TÂY NINH Tỉnh Tây Ninh

17/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 01 QUẢN LÝ NHÂN SỰ ( YẾN SÀO LOAN ) Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

17/03/2023

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH LOAN PHÁT HUY ( YẾN SÀO LOAN ) Tỉnh Tây Ninh

17/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân vien hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/02/2023

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Thời Trang Denny Tỉnh Tây Ninh

13/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nhân sự- phụ trách bảo hiểm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/02/2023

Nhà ứng tuyển: Công ty tnhh Continenta Tỉnh Tây Ninh

13/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

04/07/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Baikai Industry Việt Nam Tỉnh Tây Ninh

04/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ (giao tiếp được tiếng Anh) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/06/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH MTV Bioseed Việt Nam Tỉnh Tây Ninh

22/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/01/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI SAO ĐỎ (CHI NHÁNH TÂY NINH) Tỉnh Tây Ninh

04/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ chủ quản Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/11/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH HAO JIAO VIỆT NAM Tỉnh Tây Ninh

24/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV HÀNH CHÍNH DÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

24/11/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH HAO JIAO VIỆT NAM Tỉnh Tây Ninh

24/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

05/11/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH HAO JION VN Tỉnh Tây Ninh

05/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH AEROTACT Tỉnh Tây Ninh

29/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH DỆT MAY RISE SUN HỒNG KÔNG Tỉnh Tây Ninh

28/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH