Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ thông tin

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động kỹ thuật-Công nghệ thông tin Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

05/02/2024

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Dệt Sợi Louvre Tỉnh Tây Ninh

05/02/2024

26/02/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động kỹ thuật-Kỹ thuật mạng Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

01/02/2024

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Dệt Sợi Continental Tỉnh Tây Ninh

01/02/2024

26/02/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN QUẢN TRỊ MẠNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

26/01/2024

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Hailide (Việt Nam) Tỉnh Tây Ninh

26/01/2024

10/02/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tuyển dụng IT Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

11/09/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

11/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

26/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

26/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: 70.000.000 Số lượng: 1

01/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

01/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên CNTT về lập trỉnh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

22/11/2022

Nhà ứng tuyển: HÙNG DUY Tỉnh Tây Ninh

22/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên IT và Web Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/10/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

05/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên IT ( Software) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

30/08/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH MTV Pyungan Việt Nam Tỉnh Tây Ninh

30/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nhập liệu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/08/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH VĨNH TRỊ Tỉnh Tây Ninh

03/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

07/07/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty CP TM DV Tân Hồng Tiến Tỉnh Tây Ninh

07/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/02/2022

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH KOVINA FASHION Tỉnh Tây Ninh

14/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (IT) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/02/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY CP DỆT HẠNH PHÚC (HAPPYTEX) Tỉnh Tây Ninh

09/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: 350.000 Số lượng: 5

10/01/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY CP MẶT TRỜI TÂY NINH (CHI NHÁNH SUN WORLD TN) Tỉnh Tây Ninh

10/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH CÔNG NGHIỆP THÔNG GIÓ KRUGER VN Tỉnh Tây Ninh

28/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Scan - Nhập liệu Lương: 3.000.000 Số lượng: 20

19/03/2021

Nhà ứng tuyển: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI Tỉnh Tây Ninh

19/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 7.000.000 Số lượng: 10

24/11/2020

Nhà ứng tuyển: TỔNG CTY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Tỉnh Tây Ninh

24/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH