Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động tiền lương

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÀI VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH BAIKAI INDUSTRY Tỉnh Tây Ninh

29/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÀI VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH BILLIOM INDUSTRIAL Tỉnh Tây Ninh

29/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên hướng dẫn khánh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 80

30/12/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

30/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH