Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kỹ thuật dệt may

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động kỹ thuật ( chức danh công việc: Kỹ Thuật Sản Xuất) Lương: 35.000.000 Số lượng: 1

26/02/2024

Nhà ứng tuyển: Công Ty TNHH WINGA Việt Nam Thị xã Trảng Bàng

26/02/2024

14/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động kỹ thuật ( chức danh công việc: Nhân Viên Kỹ Thuật) Lương: 35.000.000 Số lượng: 1

26/02/2024

Nhà ứng tuyển: Công Ty TNHH WINGA Việt Nam Thị xã Trảng Bàng

26/02/2024

14/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động kỹ thuật ( chức danh công việc: Nhân Viên Kỹ Thuật) Lương: 35.000.000 Số lượng: 1

26/02/2024

Nhà ứng tuyển: Công Ty TNHH WINGA Việt Nam Thị xã Trảng Bàng

26/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám đốc điều hành ( chức danh công việc: Quản lý xưởng khu D) Lương: 35.000.000 Số lượng: 1

26/02/2024

Nhà ứng tuyển: Công Ty TNHH WINGA Việt Nam Thị xã Trảng Bàng

26/02/2024

14/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám đốc điều hành ( chức danh công việc: Quản lý xưởng khu B) Lương: 35.000.000 Số lượng: 1

26/02/2024

Nhà ứng tuyển: Công Ty TNHH WINGA Việt Nam Thị xã Trảng Bàng

26/02/2024

14/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SẢN XUẤT Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

24/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

24/02/2024

13/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên gia ủi và hoàn thiện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

23/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

23/02/2024

11/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên gia ủi Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

23/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

23/02/2024

11/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật cắt may Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

23/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

23/02/2024

11/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật ủi Lương: Thỏa thuận Số lượng: 03

23/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

23/02/2024

11/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật may Lương: Thỏa thuận Số lượng: 03

23/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

23/02/2024

11/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật nhuộm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 06

23/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

23/02/2024

11/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật dệt Lương: Thỏa thuận Số lượng: 04

23/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

23/02/2024

11/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên gia IE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

23/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

23/02/2024

11/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên gia cắt may Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

23/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

23/02/2024

11/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên gia may Lương: Thỏa thuận Số lượng: 03

23/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

23/02/2024

11/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên gia kỹ thuật nhuộm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

23/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

23/02/2024

11/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ỦI Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

22/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

22/02/2024

13/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT KIỂM VÁ Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

22/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

22/02/2024

13/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT MAY KHÂU Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

22/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

22/02/2024

13/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔNG GIÁM ĐỐC Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

22/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

22/02/2024

13/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN GIA KĨ THUẬT SẢN XUẤT Lương: 11.000.000 Số lượng: 5

21/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

21/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÀ QUẢN LÝ Lương: 12.985.200 Số lượng: 1

20/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

20/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Lương: 12.985.200 Số lượng: 1

20/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

20/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên chất lượng (QC-KCS chuyền-KCS hoàn thành- 20 persons) Lương: 7.500.000 Số lượng: 20

20/02/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH BANDO VINA Tỉnh Tây Ninh

20/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tổ trưởng chuyền may ( Line leader-sewing garment- 10 persons) Lương: 9.000.000 Số lượng: 10

20/02/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH BANDO VINA Tỉnh Tây Ninh

20/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công Nhân May quần áo thời trang (Sewer in garment- 500 persons) Lương: 7.500.000 Số lượng: 500

20/02/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH BANDO VINA Tỉnh Tây Ninh

20/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ Thuật chuyền may (Technician in sewing garment- 5 persons) Lương: 10.000.000 Số lượng: 5

20/02/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH BANDO VINA Tỉnh Tây Ninh

20/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám đốc Chất Lượng (QA Director in sewing garment -1 person) Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

20/02/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH BANDO VINA Tỉnh Tây Ninh

20/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHỦ NHIỆM XƯỞNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

19/02/2024

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH TENGLONG TEXTILE VIỆT NAM Tỉnh Tây Ninh

19/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH