Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kỹ thuật dệt may

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 01 NHÂN VIÊN KỶ THUẬT KHAI PHÁT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/02/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY DỆT MAY S.POWER Tỉnh Tây Ninh

23/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân đào tạo may Lương: Thỏa thuận Số lượng: 200

06/07/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Đặc Rạng Việt Nam Tỉnh Tây Ninh

06/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân may Lương: Thỏa thuận Số lượng: 350

06/07/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Đặc Rạng Việt Nam Tỉnh Tây Ninh

06/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ thợ may Lương: 8.000.000 Số lượng: 999

09/03/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH TMI Việt Nam Tỉnh Tây Ninh

09/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN DỆT DÂY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH WILSON VN Tỉnh Tây Ninh

28/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN DỆT ĐAI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH WILSON VN Tỉnh Tây Ninh

28/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN DỆT KIM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH WILSON VN Tỉnh Tây Ninh

28/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT DỆT VI TÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

28/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH DỆT GOLDEN Tỉnh Tây Ninh

28/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH