Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Giáo dục/Đào tạo

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên Toán- Tiếng Việt- Tiếng anh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

13/02/2023

Nhà ứng tuyển: Anh Ngũ - Tin học Tâm Trí Việt Tỉnh Tây Ninh

13/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỊ LIỆU VIÊN CAN THIỆP CÁ NHÂN;RỊ LIỆU VIÊN CAN THIỆP NHÓM; TRỊ LIỆU VIÊN TIỀN TIỂU HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

27/12/2022

Nhà ứng tuyển: Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn, Trị liệu tâm lý trẻ Nhân Tâm Tỉnh Tây Ninh

27/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên mầm non Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

08/06/2022

Nhà ứng tuyển: Trường mần non Hoa Mai Tỉnh Tây Ninh

08/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH