Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thẩm định/Giám định/Quản lý chất lượng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 02 NV KCS (CTY TNHH HOA NHÀI) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/06/2023

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH MTV XNK HOA NHÀI Tỉnh Tây Ninh

05/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QC Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

27/02/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

27/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ quản lý kiểm hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/02/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH DỆT HONGDA Tỉnh Tây Ninh

09/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/12/2021

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH VIETNAM ENGINEERING PLATICS Tỉnh Tây Ninh

10/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kỹ sư giám sát an toàn lao động Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/11/2021

Nhà ứng tuyển: CTY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ BÌNH THUẬN Tỉnh Tây Ninh

24/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

29/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH VIETNAM ENGINEERING PLASTICS Tỉnh Tây Ninh

29/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN AN TOÀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH QUỐC TẾ VIỄN ĐÔNG Tỉnh Tây Ninh

29/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

29/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH QUỐC TẾ VIỄN ĐÔNG Tỉnh Tây Ninh

29/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

29/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH QUỐC TẾ VIỄN ĐÔNG Tỉnh Tây Ninh

29/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

29/10/2021

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH SHIRONG Tỉnh Tây Ninh

29/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH