Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nhân

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân nhà xưởng (CÔNG TY TNHH TPK - CHI NHÁNH TRẢNG BÀNG) Lương: 10.000.000 Số lượng: 5

19/09/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

19/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THAO TÁC MÁY Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

27/02/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

27/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 10 NHÂN VIÊN BÓC XẾP Lương: 9.000.000 Số lượng: 10

27/02/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

27/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN KHAI THÁC MỦ CAO SU(NAM,NỮ)-CTY CAO SU 30/04 Lương: 10.500 Số lượng: 35

15/02/2023

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH MTV 30-04 TN-NÔNG TRƯỜNG CAO SU TÂN BIÊN Tỉnh Tây Ninh

15/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN CHĂN NUÔI Lương: 7.500.000 Số lượng: 10

25/11/2022

Nhà ứng tuyển: CN Tỉnh Tây Ninh

25/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động phổ thông Lương: 7.000.000 Số lượng: 100

04/11/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

04/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

29/07/2022

Nhà ứng tuyển: Trại gà Trung Dũng Tỉnh Tây Ninh

29/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân may Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

14/07/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty PTS UNION VN Tỉnh Tây Ninh

14/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân may Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

14/07/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty PTS UNION VN Tỉnh Tây Ninh

14/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân may Lương: Thỏa thuận Số lượng: 500

14/07/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Colltex (VN) Tỉnh Tây Ninh

14/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xuất Nhập Khẩu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/07/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Billion Industrial Việt Nam Tỉnh Tây Ninh

04/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nv hành chánh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

04/07/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Billion Industrial Việt Nam Tỉnh Tây Ninh

04/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân may Lương: 7.000.000 Số lượng: 350

30/06/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Đăc Rạng Việt Nam Tỉnh Tây Ninh

30/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân trại giống Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

12/05/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Genomar Genetics Việt Nam - Chi nhánh Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh

12/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

05/05/2022

Nhà ứng tuyển: CTY CP CN PINNACLE Tỉnh Tây Ninh

05/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 20

12/04/2022

Nhà ứng tuyển: CTY TNHH MTV THANH BẢO HÂN Tỉnh Tây Ninh

12/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kho Lương: 6.000.000 Số lượng: 10

04/04/2022

Nhà ứng tuyển: Cty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen-Chi nhánh tỉnh Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh

04/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN VỆ SINH, CÂY XANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/03/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH HAILIDE (VIỆT NAM) Tỉnh Tây Ninh

22/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

22/03/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH GỖ SHENG HE Tỉnh Tây Ninh

22/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên sơ chế Lương: 50.000.000 Số lượng: 10000000

28/02/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

28/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ thợ hàn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

28/02/2022

Nhà ứng tuyển: công ty cp cơ khí Công Minh Tỉnh Tây Ninh

28/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ công nhân sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

25/02/2022

Nhà ứng tuyển: cơ sở sx kinh doanh Thanh Hải Tỉnh Tây Ninh

25/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN Lương: 7.000.000 Số lượng: 300

21/02/2022

Nhà ứng tuyển: Công ty TNHH Da Đức Tín Tỉnh Tây Ninh

21/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI Lương: 7.000.000 Số lượng: 20

21/02/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY MTV PET QUỐC TẾ Tỉnh Tây Ninh

21/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ công nhân may mẫu Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

21/02/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH LIYUEN GARMENT Tỉnh Tây Ninh

21/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN ĐỨNG MÁY DỆT Lương: 8.000.000 Số lượng: 10

14/02/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH TENGLONG TEXTILE Tỉnh Tây Ninh

14/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

14/02/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNH HC RUBBER TECH Tỉnh Tây Ninh

14/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

14/02/2022

Nhà ứng tuyển: CÔNG TY TNHH TEJING VN Tỉnh Tây Ninh

14/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ công nhân Lương: 9.000.000 Số lượng: 100

14/02/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

14/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ công nhân đi ca 12 tiếng Lương: 9.500.000 Số lượng: 100

14/02/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Tây Ninh

14/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH