THÔNG TIN ỨNG VIÊN - Trần Thị Thanh Yến  Quay lại

TRẦN THỊ PHƯƠNG
Lượt xem 25
Mời phỏng vấn 0 doanh nghiệp
Đã phỏng vấn 0 doanh nghiệp
Ngày tạo hồ sơ 13/02/2023
In hồ sơ công việc
THÔNG TIN CHI TIẾT ỨNG VIÊN
Tên ứng viên Trần Thị Thanh Yến
Ngày sinh 13/02/1966
Giới tính Nữ
Chiều cao (cm)
Cân nặng 55 (kg)
Hôn nhân Kết hôn
Địa chỉ Trường Đông, Thị Xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại Liên hệ với trung tâm (Điện Thoại: 0276.3822.621)
E-mail Liên hệ với trung tâm (E-mail: dvvltayninh@gmail.com)
TRÌNH ĐỘ VÀ CHUYÊN MÔN
Trình độ học vấn 09/12
Ngành nghề Lao động phổ thông
Trình độ ngoại ngữ
Trình độ tin học
Bằng cấp khác
Kinh nghiệm Chưa có
NGUYỆN VỌNG VÀ GHI CHÚ
Chức vụ mong muốn Lao động phổ thông
Mức lương mong muốn 6000000
Giờ làm việc mong muốn Giờ hành chính
Hình thức công ty mong muốn Không yêu cầu
Tình trạng tàn tật Không
Loại chính sách Không
Nơi làm việc mong muốn
Công việc đã làm
Kỹ năng
Ghi chú

DANH MỤC NGÀNH