Tin tức Tổng hợp

Tổ chức sàn giao dịch việc làm thường kỳ - Thứ Hai ngày 15-04-2024 tại TTDVVL - GDNN tỉnh Tây Ninh 15/04/2024

Sáng nay 15/4/2024, TTDVVL - GDNN tỉnh Tây Ninh đã tổ chức sàn giao dịch việc làm thường kỳ hàng tuần ngay tại trung tâm.

Hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 21/03/2024

Tại Công văn số 718/SLDTBXH-VP ngày 11/03/2024, căn cứ Công văn số 525/SCT-QLCNNL ngày 04/03/2024 của Sở Công thương về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024