Tin tức Tổng hợp

Tổ chức Sàn giao dịch việc làm năm 2024 tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh 20/06/2024

Sáng ngày 15/06/2024 và 18/06/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm-Giáo dục nghề nghiệp Tây Ninh phối hợp với Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh tổ chức chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên mới tốt nghiệp. 

TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM THƯỜNG KỲ NGÀY 27/5/2024 TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM - GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TỈNH TÂY NINH 27/05/2024

Sáng nay 27/5/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Tây Ninh đã tổ chức phiên giao dịch việc làm thường kỳ ngay tại trung tâm.

TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM THƯỜNG KỲ NGÀY 13/5/2024 TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM - GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TỈNH TÂY NINH 13/05/2024

Sáng nay 13/5/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Tây Ninh đã tổ chức phiên giao dịch việc làm thường kỳ ngay tại trung tâm.

Tư vấn giới thiệu việc làm, giáo dục nghề nghiệp cho thanh niên công nhân trong ngày hội Thanh Niên 2024 06/05/2024

Sáng ngày 5/5/2024 tại sân vận động thị xã Trãng Bàng, Trung Ương Đoàn thanh niên cộng sản HCM tổ chức Ngày hội thanh niên công nhân năm 2024.

Tổ chức phiên giao dịch việc làm thường kỳ ngày 2/5/2024 tại Trung tâm DVVL – GDNN tỉnh Tây Ninh 02/05/2024

Sáng nay 2/5/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Tây Ninh đã tổ chức phiên giao dịch việc làm thường kỳ ngay tại trung tâm.