DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tiếng Anh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIM NHI NGUYỄN THỊ KIM NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

02/10/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 8000000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LA DUY MINH LA DUY MINH Giới tính: Nam Tuổi: 50 Tốt nghiệp Đại học

13/04/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Phó Trưởng phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN HOÀI NAM TRẦN HOÀI NAM Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

31/03/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ PHƯƠNG TRẦN THỊ PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 43 Không yêu cầu

18/11/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Cao Đạt Nguyễn Cao Đạt Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

24/08/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thanh Sang Nguyễn Thanh Sang Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

16/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nguyễn thành tài nguyễn thành tài Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

26/12/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Tây Ninh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 7.000.000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH