DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN NGỌC VƯƠNG TRẦN NGỌC VƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 22 Trung cấp nghề

14/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Ngọc Thanh Bình Trần Ngọc Thanh Bình Giới tính: Nam Tuổi: 22 Trung cấp nghề

13/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6000000
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Minh Dao Huỳnh Minh Dao Giới tính: Nam Tuổi: 19 Cao đẳng nghề

13/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Thu Thủy Lê Thị Thu Thủy Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH